Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Houbařský zákon

Zákon o sociální podpoře houbařsky slabých občanů

 

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákonu:

 


ČÁST PRVNÍ

 

Definice pojmů

 

§1 Houbařsky slabý občan

 

Houbařsky slabý občan je pro potřeby tohoto zákona definován jako ten, kdo denně nasbírá méně než houbařské minimum.

 

§2 Houbařské minimum

 

(1) Houbařské minimum je pro potřeby tohoto zákona definováno jako 0,21 kg hub hřibovitých nebo 0,34 kg holubinek nebo 0,37 kg jedlých hub ostatních nebo váha směsi hub, která se získá výpočtem podle zastoupení jednotlivých uvedených druhů hub pomocí výpočetního programu, který vypracuje Ministerstvo zemědělství nebo podle tabulek, které vydá z pověření tohoto Ministerstva Česká akademie věd.

 

(2) Program i tabulky uvedené v odst. (1) tohoto paragrafu podléhají předběžnému schválení Evropským parlamentem a Evropskou komisí v Bruselu.

 


ČÁST DRUHÁ

 

Houbařské sociální dávky

 

§3 Houbařská sociální dávka

 

Houbařsky slabý občan má nárok na houbařskou sociální dávku ve výši rozdílu mezi svým denním sběrem a houbařským minimem dle §1 tohoto zákona.

 

§4 Houbařská sociální dávka pro postižené ospalostí

 

Houbařsky slabý občan, který se prokáže lékařským vysvědčením potvrzujícím, že je pravidelně ospalý, má nárok na houbařskou sociální dávku ve výši dvojnásobku dávky, stanovené dle §3 tohoto zákona.

 


ČÁST TŘETÍ

 

Houbařská daň

 

§5 Houbařská daň

 

Každý houbař je povinen odevzdávat denně místně příslušnému Houbařskému úřadu přiznání k naturální houbařské dani a naturální houbařskou daň ze svého houbařského sběru, a to ve zdravých nečervivých plodnicích.

 

Daň se odevzdává do 18.00 h z ranního a dopoledního sběru téhož dne a do 12.00 h z odpoledního, příp. nočního (u lanýžů) sběru z minulého dne.

 

§6 Sazba houbařské daně

 

Váha sběru

 

Od houbařského Houbařská daň
minima do 0,5 kg 0,1 kg
0,51 - 1,00 kg 0,1 kg + 20% z váhy sběru přesahující 0,5 kg
1,01 - 1,50 kg 0,2 kg + 40% z váhy sběru přesahující 1,0 kg
1,51 - 2,00 kg 0,4 kg + 80% z váhy sběru přesahující 1,5 kg
nad 2,01 kg 0,8 kg + 95% z váhy sběru přesahující 2,0 kg

ČÁST ČTVRTÁ

 

Houbařský úřad

 

§7 Houbařský úřad

 

Zřizuje se Houbařský úřad v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí jako samostatná součást každého pověřeného Městského úřadu. Do působnosti Houbařského
úřadu náleží

 

(1) příjem a kontrola přiznání k houbařské dani

 

(2) příjem houbařské daně od houbařů

 

(3) vyplácení houbařských sociálních dávek podle §3 a §4 tohoto zákona každému občanu, který získal a prokázal nárok na tuto dávku

 

 

 

ČÁST PÁTÁ

 

Přechodná a závěrečná ustanovení §8

 

Do doby realizace výpočetních pomůcek podle §2 tohoto zákona je zakázán sběr směsí hub. Povolen je pouze sběr jednotlivých druhů uvedených v §2 tohoto zákona.

 

 

 

 

 

 

Obrazek